lớp học 35 học sinh

  1. yuki1485

    Giáo dục Nhật Bản : Hướng tới lớp học 35 học sinh ở tất cả các lớp tại trường tiểu học công lập . Sự xem xét lần đầu tiên sau 40 năm, thống nhất vào ngày 17

    Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm dần tiêu chuẩn lớp học cho các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập, hiện đang quy định 40 học sinh (35 học sinh ở lớp 1) xuống còn 35 học sinh trong vòng 5 năm tới, chỉ dành cho các trường tiểu học. Một số quan chức chính phủ đã đưa ra thông báo. Bộ...
Top