lừa đảo qua atm

  1. yuki1485

    Pháp luật Nhật Bản : Hướng đến thiết lập quy tắc "Cấm gọi điện thoại tại ATM" .

    Với sự gia tăng xung quanh các vụ lừa đảo tiền trợ cấp trong thảm họa Corona mới và con số thiệt hại là 300 triệu yên chỉ tính riêng ở Tokyo trong năm nay, Sở cảnh sát Tokyo và các tổ chức tài chính đã kêu gọi người dân không gọi điện thoại di động xung quanh các máy ATM. "Bạn có thể tạm thời...
Top