luật công vụ quốc gia sửa đổi

  1. yuki1485

    Xã hội Thủ tướng Suga phủ nhận việc Nhật Bản đang bước vào “làn sóng thứ 4” tại thời điểm hiện tại . Nhanh chóng đệ trình Luật công vụ quốc gia.

    Sáng ngày 5, Thủ tướng Yoshihide Suga và tất cả các bộ trưởng đã tham dự Ủy ban Hội đồng Hạ viện để đặt câu hỏi về kết quả tài chính năm 2019. Thủ tướng nói rằng về tình hình lây nhiễm virus Corona mới "Không phải là một làn sóng lớn trên toàn quốc vào thời điểm này. Chúng ta cần phải phản ứng...
Top