luật giao dịch minh bạch

  1. yuri

    Doanh nghiệp Nhật Bản: 5 công ty IT như Amazon và Rakuten là đối tượng phải tuân theo "luật giao dịch minh bạch"

    Ngày 1, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã chỉ định 5 tập đoàn Nhật Bản là Amazon, Rakuten Group, Yahoo, Apple Group, Google là mục tiêu của luật nhằm đưa ra các quy định nhằm tăng tính minh bạch trong giao dịch của các công ty IT khổng lồ. Trong tương lai, sẽ có nghĩa vụ tiết lộ các điều...
Top