lượng phát thải nhà kính

  1. yuri

    Xã hội Lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2020 là ít nhất 7 năm liên tiếp kể từ khi bắt đầu thống kê, nhưng còn rất xa so với mục tiêu

    Bộ Môi trường công bố vào ngày 10 rằng lượng phát thải khí nhà kính trong nước như carbon dioxide (CO2) là 1,149 triệu tấn, giảm 5,1% so với năm trước. Mức giảm phát thải là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1990 trong năm thứ bảy liên tiếp. Bộ cho biết nguyên nhân là do sự sụt giảm...
Top