lương thực lĩnh

  1. yuri

    Kinh tế Bi thảm hơn mức lương thực lĩnh trung bình "270.000 yên" ... "Sự chênh lệch kinh tế khủng khiếp" đang ngày càng bộc lộ nhiều hơn ở Nhật Bản

    Hiện tại, sự lây lan của virus corona đang lắng xuống. Hãy cùng nhìn lại cuộc sống của những người lao động. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích về "cuộc sống thực của người Nhật" dựa trên "khảo sát về mức lương tư nhân" của cơ quan thuế quốc gia (trong 2 năm ở Reiwa). "Trung bình" và "ở...
Top