luyện thi n4 n5

  1. G

    Luyện thi năng lực tiếng Nhật Nattest N5 N4

    Tiếng Nhật được xem là một trong những ngôn ngữ khó học nhất trên thế giới, không chỉ khó về cầu trúc ngữ pháp đảo mà còn đặc biệt khó cho người mới bắt đầu về việc nhớ mặt chữ, bởi học tiếng nhật n5 sử dụng chữ tượng hình và chia ra làm 3 bộ chữ: Hiragana (chữ mềm), Katakana (chữ cứng), Kanji...
Top