miễn thuế

  1. yuki1485

    Pháp luật Nhật Bản : Loại trừ du học sinh khỏi đối tượng mua hàng miễn thuế , sửa đổi trong năm tài chính 2022.

    Vào ngày 5, chính phủ và đảng cầm quyền đã quyết định loại trừ du học sinh và những người cư trú dài hạn khác khỏi hệ thống miễn thuế tiêu dùng cho người nước ngoài đến thăm Nhật Bản. Cho đến nay, việc mua hàng miễn thuế đã được phép trong 6 tháng sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, nhưng việc xác...
Top