miễn thuế

  1. yuki1485

    Tiêu dùng Nhật Bản : Xem xét đánh giá hệ thống miễn thuế cho khách du lịch , ghi nhận 374 trường hợp đã mua hơn 100 triệu yên.

    Liên quan đến hệ thống miễn thuế tiêu dùng cho du khách nước ngoài đến Nhật Bản ( khách du lịch nội địa ), có thông tin tiết lộ rằng ghi nhận 374 trường hợp đã mua các mặt hàng miễn thuế trị giá hơn 100 triệu yên trong năm tài chính 2022. Nhiều người trong số họ có thể đang bán lại những mặt...
  2. yuki1485

    Pháp luật Nhật Bản : Loại trừ du học sinh khỏi đối tượng mua hàng miễn thuế , sửa đổi trong năm tài chính 2022.

    Vào ngày 5, chính phủ và đảng cầm quyền đã quyết định loại trừ du học sinh và những người cư trú dài hạn khác khỏi hệ thống miễn thuế tiêu dùng cho người nước ngoài đến thăm Nhật Bản. Cho đến nay, việc mua hàng miễn thuế đã được phép trong 6 tháng sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, nhưng việc xác...
Top