môn giải trí đua ngựa

  1. yuri

    Lịch sử Lịch sử đua ngựa Nhật Bản

    Những người xác định tính tốt của ngựa và mua bán chúng được gọi là Bakuro (còn được viết là 博労hoặc 伯楽), nhưng có một thị trấn gọi là Bakurocho ở Nihonbashi, Tokyo. Có sân cưỡi lâu đời nhất ở Edo, và ngựa được mua bán tích cực. Người ta nói rằng trong trận chiến Sekigahara, những con ngựa chiến...
Top