mordena

  1. yuki1485

    Covid-19 Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Tamura : Hợp đồng bổ sung cho 50 triệu liều vắc xin Moderna "Xem xét tiêm chủng liều thứ 3"

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã ký hợp đồng nhận bổ sung thêm 50 triệu liều vắc xin Moderna, sớm nhất là vào đầu năm sau. Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Tamura cho biết ông cũng đang xem xét 50 triệu liều này đối với những người đã hoàn thành hai liều tiêm chủng và cũng sẽ sử dụng cho...
Top