mutsu munemitsu

  1. yuri

    Lịch sử [Lịch sử phụ nữ hiện đại] "Cha đẻ của nền ngoại giao Nhật Bản" Mutsu Munemitsu và người vợ Mutsu Ryoko

    Ai cũng biết rằng sau khi đất nước bị cô lập, Nhật Bản buộc phải ký kết một hiệp ước bất bình đẳng, và còn một chặng đường dài trước khi hiệp ước này được sửa đổi, bao gồm cả việc bãi bỏ luật ngoài lãnh thổ. Mutsu Munemitsu, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người nhận ra việc sửa đổi hiệp ước, có một...
Top