nam phi

  1. yuki1485

    Covid-19 Phát hiện trường hợp biến chủng Corona thứ 15 ở Nhật Bản , xác nhận đầu tiên về biến chủng của Nam Phi

    Vào ngày 28, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã tiết lộ rằng 7 người đàn ông và phụ nữ mới bị nhiễm một loại biến chủng của virus Corona mới, được cho là có khả năng lây nhiễm cao. 6 người đã từng lưu trú ở Anh và 1 người lưu trú tại Nam Phi đều dương tính với việc kiểm dịch tại sân bay...
Top