nâng mức cảnh báo nghiêm trọng

  1. yuri

    Covid-19 Điều chỉnh cuối cùng bằng cách nâng mức cảnh báo lên mức nghiêm trọng nhất "sự lây nhiễm đang lây lan" ở Tokyo

    Trước sự gia tăng của số lượng người nhiễm virus corona mới, người ta nhận thấy rằng chính quyền thủ đô Tokyo đang có những điều chỉnh cuối cùng để nâng mức cảnh báo về tình trạng lây nhiễm lên mức nghiêm trọng nhất trong giai đoạn 4, "sự lây nhiễm đang lan rộng". "Tình trạng lây nhiễm" và "hệ...
Top