ngân hàng thông tin

  1. yuki1485

    Xã hội Sự bén rễ của “ngân hàng thông tin” ? Các tổ chức tài chính và các nhà phân phối lớn tham gia thị trường.

    Giữa sự tiến bộ của xã hội kỹ thuật số, thông tin cá nhân là điều cần thiết để phát triển và tiếp thị sản phẩm hiệu quả. Những nỗ lực của "ngân hàng thông tin" để sử dụng điều này trong kinh doanh sau khi được sự đồng ý của cá nhân đã bắt đầu một cách nghiêm túc. Một người đàn ông ở độ tuổi 50...
Top