ngành công nghiệp

  1. yuri

    Kinh tế Nhật Bản: CO2 trong ngành công nghiệp năm 2020 giảm 22%. Tác động lớn của sự đình trệ kinh tế do dịch corona

    Liên đoàn kinh tế đã công bố vào ngày 8 rằng lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ hoạt động kinh doanh trong nước vào năm 2020 trong thế giới công nghiệp giảm 22,3% so với năm 2013. Một kế hoạch hành động cũng đã được công bố để khuyến khích mỗi ngành nỗ lực ổn định hướng tới việc thực hiện...
Top