ngành lưu trú

  1. yuki1485

    Kinh tế Nhật Bản : Hơn 30% nhà hàng đang "xem xét đóng cửa kinh doanh" . Việc gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp cũng khắc nghiệt trong tương lai.

    Theo kết quả của một cuộc khảo sát bảng câu hỏi về Corona mới được Tokyo Shoko Research công bố vào ngày 21, 33,9% nhà hàng trả lời rằng họ có thể cân nhắc đến việc đóng cửa kinh doanh. Kết quả đã tăng 3,5 điểm so với cuộc khảo sát tháng 4 trước đó. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban hành cho...
Top