ngành ô tô

  1. yuri

    Việc làm Nhật Bản: 1 triệu người mất việc làm trong ngành ô tô do ảnh hưởng của phương pháp phát điện

    Khi có sự chuyển dịch sang sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo, nếu không chỉ riêng ngành công nghiệp ô tô sẽ ảnh hưởng đến việc làm của 1 triệu người. Chính phủ đang đặt mục tiêu hầu như không phát thải khí nhà kính vào năm 2050. Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyoda đã...
Top