ngày sổ xố

  1. yuki1485

    Lịch sử [Ngày 2 tháng 9 là Ngày Xổ số] Bắt nguồn từ một ngôi đền ! Lịch sử xổ số ở Nhật Bản

    Ngày 2 tháng 9 là Ngày Xổ số. Tất nhiên, nguồn gốc là cách chơi chữ của "9.2 (xổ số)", và nó được quyết định vào năm 1967. Vào ngày này, "" Rút thăm lại ngày xổ số " sẽ được tổ chức cho đối tượng là những vé bị trượt trong 1 năm. Đó là ngày trở lại của những người thua cuộc trong xổ số. Xổ số...
Top