ngừng sử dụng

  1. yuri

    Xã hội Bộ Nội vụ và Truyền thông hướng tới việc tạm ngừng sử dụng LINE. Yêu cầu một cuộc khảo sát từ chính quyền địa phương

    Để đối phó với vấn đề thông tin cá nhân của người dùng ứng dụng liên lạc miễn phí "LINE" ở trạng thái có thể được xem tại các công ty liên kết ở Trung Quốc, tại cuộc họp báo ngày 19, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Ryota Takeda thông báo rằng ông sẽ đình chỉ hoạt động của các dịch vụ của...
Top