nhân viên nước ngoài

  1. yuki1485

    Việc làm Lý do người lao động nước ngoài làm việc tại Nhật Bản hài lòng cao với môi trường làm việc là ?

    Với tỷ lệ sinh ngày càng giảm và già hóa dân số, mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt lao động ở Nhật Bản đang lan rộng. Nhu cầu hướng đến nước ngoài ngày càng tăng đối với các công ty để mở rộng lĩnh vực đảm bảo nguồn nhân lực. Trước tình hình đó, Robert Walters Japan, công ty tuyển dụng hỗ trợ...
Top