nhiếp ảnh

  1. yuki1485

    Lịch sử [Ngày 1 tháng 6 là Ngày nhiếp ảnh] Ai đã chụp bức ảnh đầu tiên ở Nhật Bản?

    Bạn có biết ngày 1 tháng 6 là "Ngày nhiếp ảnh" không? Ngày kỷ niệm này chỉ có ở Nhật Bản, nhưng lý do tại sao ngày 1 tháng 6 là ngày của nhiếp ảnh vì vào ngày 1 tháng 6 năm 1841, lần đầu tiên có kỷ lục về nhiếp ảnh của người Nhật. (Nhân tiện, người được chụp vào thời điểm đó là Shimazu...
Top