nishimatsuya

  1. yuri

    Doanh nghiệp Tại sao Nishimatsuya luôn vắng tanh nhưng nó có thực sự sinh lợi?

    Nishimatsuya, nơi bán các sản phẩm dành cho trẻ em, đang vắng tanh khắp mọi nợi. Không chỉ cửa hàng trống mà bãi xe cũng trống. Tuy nhiên, doanh số bán hàng đã tăng trong 25 năm qua, đạt con số khổng lồ 142,9 tỷ yên trong năm tài chính trước đó. Tại sao nó lại rất mạnh ngay cả khi vắng tanh như...
Top