nới lỏng hệ thống giáo dục

  1. yuri

    Giáo dục Tại sao Thủ tướng Suga nên ưu tiên hàng đầu cho "nới lỏng hệ thống giáo dục"

    Vào ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Suga đã phát biểu về niềm tin. Nó nêu lên như một mục tiêu dài hạn, "hướng tới thực hiện một xã hội không có carbon sẽ giảm lượng phát thải khí nhà kính xuống mức 0 vào năm 2050." Các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu tích cực sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh...
Top