nông nghiệp thông minh

  1. yuki1485

    Công nghệ Trải nghiệm nông nghiệp thông minh sử dụng robot nông nghiệp, lớp học “Giáo dục STEAM phiên bản nông nghiệp” lần đầu tiên ra mắt tại Nhật Bản.

    ProKids , công ty cung cấp chương trình giáo dục lập trình STEAM cho trẻ em, đã sản xuất tài liệu giảng dạy cho robot nông nghiệp "Farmbot" với sự hợp tác của thành phố Himeji, tỉnh Hyogo và phát hành các bài học này lần đầu tiên tại Nhật Bản. Dự án này đang được thực hiện dưới dạng hợp tác...
Top