nori maresuke

  1. yuri

    Lịch sử [Trung thành với lãnh chúa ] Nogi Maresuke, người chết theo Thiên hoàng Minh Trị ... Lịch sử cái chết tuẫn tiết ở Nhật Bản

    Ngày 13 tháng 9 được gọi là "ngày của đại tướng Nogi" và nổi tiếng với cái chết của đại tướng Nogi Maresuke theo thiên hoàng Minh Trị. Trước đây, khi nói đến người được tôn thờ, nó đã khiến nhiều người chết, cũng đã có lệnh "cấm tuẫn tiết" (tuẫn tiết là việc chết theo chủ nhân). "Tuẫn tiết"...
Top