nữ giám đốc

  1. yuri

    Doanh nghiệp Tỷ lệ giám đốc là nữ giới của các công ty trong nước đạt mức cao kỷ lục 8,1%, lần đầu tiên tăng sau hai năm

    Hơn một nửa số người nhậm chức là "con nối dõi", và "đại học Nhật Bản" là trường đại học đứng đầu năm thứ hai liên tiếp. Tính đến cuối tháng 4 năm 2021, tỷ lệ nữ giám đốc trên toàn quốc tăng 0,1 điểm so với năm trước lên 8,1%, mức cao kỷ lục, mặc dù tăng nhẹ so với năm trước. Nó đã tăng vừa...
Top