ổ dịch corona

  1. yuki1485

    Xã hội Vì sao ổ dịch tại cơ sở dành cho người cao tuổi vẫn chưa biến mất ?

    Các trường hợp tử vong với số lượng lớn đã xảy ra ở tỉnh Hyogo tại một cơ sở dành cho người cao tuổi, nơi xảy ra ổ dịch Corona mới ( lây nhiễm tập thể ). Chính phủ và các bên liên quan cũng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp, tuy nhiên tình hình khó khăn có thể sẽ tiếp tục diễn ra trong...
  2. yuki1485

    Covid-19 "Địa điểm phát sinh các ổ dịch đa dạng hóa trong "làn sóng thứ 4". Cuộc họp chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

    Tại cuộc họp chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản được tổ chức vào ngày 27, phân tích mới nhất đã được đưa ra về tình trạng bùng phát của virus Corona mới, và đợt lây nhiễm trong làn sóng thứ tư báo cáo rằng các vị trí nơi các ổ dịch xảy ra đang đa dạng hóa. Tại cuộc họp...
Top