oecd

  1. yuki1485

    Kinh tế OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 2,9% . Trung Quốc 4,7%, Nhật Bản 1%

    Trong triển vọng kinh tế mới được công bố vào ngày 5, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đặt ra tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm 2024 là 2,9%. Chỉ số này đã được điều chỉnh tăng 0,2 điểm so với tháng 11 năm ngoái. Lạm phát (tăng giá) sắp kết thúc nhanh hơn dự kiến ở nhiều quốc gia, Mỹ...
  2. yuki1485

    Xã hội Đánh giá Chính phủ kỹ thuật số của OECD. Hàn Quốc đứng nhất tổng thể, lần thứ hai liên tiếp kể từ năm 2019.

    Bộ Hành chính và An ninh Hàn Quốc đã thông báo vào ngày 30 rằng Hàn Quốc đã đứng đầu về tổng thể trong Đánh giá Chính phủ Kỹ thuật số năm 2023 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). OECD đã tiến hành Đánh giá Chính phủ Kỹ thuật số lần đầu tiên vào năm 2019 để đo lường mức độ chuyển...
Top