onsen

  1. yuki1485

    Địa danh Nhật Bản : Nhắc đến suối nước nóng phải kể đến tỉnh nào ?

    Nhắc đến suối nước nóng phải kể đến tỉnh nào ? Oita đã được bầu chọn xếp hạng nhất trong cuộc khảo sát trên Internet "Xếp hạng hình ảnh tỉnh suối nước nóng trên toàn quốc" do tạp chí thông tin du lịch Recruit tiến hành cùng với" Good Bath Day "vào ngày 26 tháng 11. Tỉnh Oita có hai khu vực suối...
Top