panasonic

  1. yuri

    Sản phẩm Nhật Bản: Shiftall mở bán bảng ghi nhớ điện tử có thể viết từ điện thoại thông minh dùng để liên lạc với trẻ em và người già

    Vào ngày 12 tháng 1, Shiftall của tập đoàn Panasonic đã công bố bảng ghi nhớ điện tử "Croqy" nhằm mục đích liên lạc với các thành viên trong gia đình tại "CES 2021". Nó được gọi là "trải nghiệm ghi nhớ mới" (Takuma Iwasa, chủ tịch của Shiftall) bổ sung thêm sự tiện lợi của việc hợp tác với điện...
Top