phát thanh truyền hình

  1. yuri

    Doanh nghiệp Nhật Bản: NHK, thu phụ phí chấm dứt hợp đồng. Quyết định của Nội các về việc sửa đổi luật phát thanh truyền hình

    Vào ngày 26, chính phủ đã quyết định về một dự luật sửa đổi Luật Phát thanh truyền hình, tập trung vào việc áp dụng một hệ thống cho phép các hộ gia đình đã lắp đặt tivi nhưng chưa trả phí cấp phép thu nhận thông tin cho NHK. Việc sửa đổi cũng bao gồm việc tạo ra một hệ thống quỹ dự phòng để đảm...
Top