phát triển 5g

  1. yuri

    Sản phẩm Tăng cường hợp tác với Mỹ và Anh để phổ biến "5G" sản xuất tại Nhật Bản ... Đa dạng hóa nhà cung cấp với lưu ý loại trừ Huawei

    Rõ ràng là chính phủ Nhật Bản, Mỹ và Anh sẽ tăng cường hợp tác nhằm phổ biến thiết bị và công nghệ do Nhật Bản sản xuất nhằm phát triển mạng truyền thông cho tiêu chuẩn truyền thông tốc độ cao, dung lượng lớn "5G". Mỹ và Anh đề ra chính sách đa dạng hóa các nhà cung cấp đồng thời bắt tay loại bỏ...
Top