phiên dịch

  1. T

    Tuyển phiên dịch kiêm quản lý thực tập sinh tại Aichi, Ehime

    * Công việc: - Đào tạo kỹ năng, tác phong làm việc cho Tu nghiệp sinh trong thời gian đầu sang Nhật Bản. - Phiên dịch và Giải quyết mâu thuẫn giữa tu nghiệp sinh và các xí nghiệp - Biên dịch các tài liệu sang tiếng Việt cho các xí nghiệp Nhật. * Yêu cầu: - Nam/Nữ, trên 22 tuổi - Trình độ tiếng...
Top