phòng cách làm việc

  1. yuri

    Xã hội Sự khác biệt lớn đằng sau lý thuyết “phong cách làm việc linh hoạt” giữa Nhật Bản và Đức

    Đức đã xem xét lại chính sách luật lao động của mình là "lao động 4.0" phù hợp với cách mạng công nghiệp lần thứ tư "công nghiệp 4.0", chẳng hạn như số hóa nhanh chóng của ngành sản xuất. Mặt khác, ngay cả ở Nhật Bản, nhu cầu cấp thiết phải đáp ứng với những thay đổi trong xã hội và công nghệ...
  2. yuki1485

    Xã hội Bạn sẽ tiếp tục làm việc ngay cả khi bạn kết hôn hay sinh con ? Lắng nghe phong cách làm việc của những người phụ nữ độc thân.

    Đối với những phụ nữ đi làm độc thân, có nên tiếp tục làm việc ngay cả khi kết hôn hay không là vấn đề đáng lo ngại nhất. Để tìm hiểu thực trạng như vậy, Vieris (Tokyo) đã khảo sát 107 nữ nhân viên độc thân ở độ tuổi 20 và 30 về “phong cách làm việc của phụ nữ độc thân”. Vieris đã tiến hành một...
Top