phòng tắm công cộng

  1. yuri

    Lịch sử Nguồn gốc của ngày phòng tắm công cộng là gì? Nó từng là một nơi mà nam nữ có thể tắm chung! ?? Thông tin sự kiện các nơi năm 2021

    Trước đây, nhiều hộ gia đình không có phòng tắm nên tôi nghĩ rằng nhiều người đã sử dụng phòng tắm công cộng để tắm hàng ngày, nhưng gần đây, nhiều tiện ích khác nhau như không gian ăn uống, khu nghỉ ngơi, phòng tắm đá nóng và massage đã được xây dựng. Khi số lượng siêu phòng tắm công cộng tăng...
Top