phong tục đón mặt trời mọc

  1. yuki1485

    Tập quán Phong tục đón mặt trời mọc ngày đầu tiên của năm mơi là gì? Sự khác biệt giữa “初日の出” và “ご来光”là gì?

    Việc đón mặt trời mọc đầu tiên trong năm được gọi là "“初日の出( Hatsu hinode ) ". Có thể một số bạn đã có kinh nghiệm như vừa đi vừa dụi mắt buồn ngủ hoặc dậy sớm để đón mặt trời mọc đầu tiên trong năm. Vậy việc đón mặt trời mọc đầu tiên có ý nghĩa gì? Cũng có từ "ご来光", nhưng nó có khác với cụm từ...
Top