phủ kyoto

  1. yuri

    Lịch sử Tại sao phủ Osaka và phủ Kyoto không phải là "県" (ken-tỉnh) mà là "府" (fu-phủ)? Căn nguyên và nguồn gốc của nó là gì?

    Có 47 tỉnh ở Nhật Bản. “都” (thủ đô) là Tokyo, “道” (dou-đường) là Hokkaido, “府” (fu-phủ) là Osaka và Kyoto, 43 còn lại là “県” (ken-tỉnh). Tại sao chỉ có phủ Osaka và Kyoto là “府”? Lý do cho điều đó là gì? Lần này, tôi đã thử tìm hiểu các "府" của phủ Osaka và Kyoto. Phủ Osaka là gì? Phủ...
Top