phụ nữ có thai

  1. yuki1485

    Covid-19 Mỹ : Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai được khuyến nghị “Không lo ngại về tính an toàn”

    CDC = Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố kết quả phân tích mới cho thấy không có lo ngại về tính an toàn cho việc tiêm chủng vắc xin Corona cho phụ nữ mang thai , và đặc biệt đưa ra khuyến nghị phụ nữ mang thai nên tiêm chủng. Vào ngày 11, CDC đã công bố kết quả phân tích...
Top