que diêm

  1. yuri

    Lịch sử Lịch sử văn hóa của que diêm

    Vào ngày 28 tháng 1 năm 1912 (Meiji 45), "Rinhyo Ippinkai" được tổ chức gần công viên Hibiya ở Tokyo. Tại Rinhyo, tức là sự kiện bán tại chỗ nhãn dán hộp diêm, 1200 vật phẩm đã được trưng bày trong ngày. Trong đó, chiếc có giá cao nhất là hàng hiếm là thiết kế mang tên "Daigensui", bị cấm bán...
Top