quốc gia không thân thiện

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản xếp ở vị trí thấp trong "chỉ số trợ giúp thế giới". Từ khi nào nó trở thành một "quốc gia không thân thiện" <Weekly Asahi>

    "Đề xuất hay nhất" của nhà văn Akira Nagae. Lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu "nền kinh tế chính trị của Nhật Bản, một quốc gia không thân thiện" (Thế kỷ Tanaka, sách tuyển chọn Kodansha Mechie 1100 yên, đã bao gồm thuế). Nghĩ về phúc lợi khiến tôi cảm thấy đen tối. Văn phòng chính phủ trả tiền...
Top