quốc kỳ

  1. yuri

    Lịch sử Nguồn gốc của cờ Nhật Bản là gì? Màu đỏ và trắng có nghĩa là gì? Hình thành lá cờ Nhật Bản từ khi nào?

    Lá cờ Nhật Bản có hình tròn màu đỏ trên nền trắng, nhưng nguồn gốc của lá cờ được thiết kế đơn giản và đẹp mắt này là gì? Ý nghĩa của màu đỏ và trắng là gì? Lần này, tôi đã tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của lá cờ Nhật Bản và khi nào nó trở thành lá cờ Nhật Bản. Nguồn gốc của lá cờ Nhật Bản...
Top