rét đậm

  1. yuri

    Khí tượng Nhật Bản: Rét đậm trên toàn quốc vào nửa cuối tuần này, cẩn thận đường ống nước bị đóng băng

    Áp suất thấp di chuyển nhanh chóng trên Biển Nhật Bản vào thứ năm, ngày 7 và phân bố áp suất kiểu mùa đông trở nên mạnh hơn vào thứ 6 ngày 8. Gần như toàn bộ khu vực của quần đảo Nhật Bản sẽ bị bao phủ bởi không khí lạnh dưới -6 °C gần 1500m so với tiêu chuẩn cho tuyết trên mặt đất bằng phẳng...
Top