robot

  1. yuri

    Sản phẩm Nhật Bản: Robot hỗ trợ phẫu thuật đầu tiên được sản xuất trong nước đã thành công trong ca phẫu thuật đầu tiên cắt bỏ ung thư tuyến tiền liệt.

    Đại học Kobe đã thông báo vào ngày 14 rằng ca phẫu thuật đầu tiên sử dụng robot hỗ trợ hoạt động đầu tiên được sản xuất trong nước "hinotori" đã thành công tại trung tâm nghiên cứu và y tế ung thư quốc tế thuộc bệnh viện đại học Kobe ở Kobe. Hinotori được phát triển bởi tập đoàn công nghiệp...
Top