rối loạn khứu giác

  1. yuki1485

    Covid-19 Chứng rối loạn khứu giác do Corona “70% những người ở độ tuổi 20 và 30" . Có thể mất một hoặc hai năm để cải thiện.

    Theo một cuộc khảo sát của một nhóm nghiên cứu quốc gia, tỷ lệ những người ở độ tuổi 20 và 30 bị nhiễm virus Corona mới và cảm thấy rối loạn khứu giác là khoảng 70%, và tỷ lệ này là cao ở thế hệ trẻ. Điều này đã được tiết lộ bởi một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Takayoshi Miwa thuộc Đại học Y...
Top