rút ngắn tuổi thọ

  1. yuki1485

    Người Nhật Ba thói quen cực xấu "rút ngắn tuổi thọ" mà người Nhật thường có xu hướng làm.

    Gần đây, tôi thường nghe đến từ “thời đại cuộc đời 100 năm ”. Một số người đã nói rằng họ không muốn sống lâu như vậy, nhưng hầu hết mọi người không thể sống cho đến khi họ 100 tuổi. Người có thể sống đến 100 tuổi là người được chăm sóc y tế và khoa học kỹ thuật tiên tiến, đồng thời sống một...
Top