seven eleven

  1. yuri

    Tiêu dùng Nhật Bản: Ưu đãi tích điểm thưởng khi khách hàng từ chối nhận thìa dung một lần tại cửa hàng tiện lợi

    Ryuichi Isaka, chủ tịch của Seven & AI Holdings, công ty điều hành các cửa hàng tiện lợi và siêu thị, đang cân nhắc tính điểm thưởng cho những khách hàng từ chối nhận muỗng và nĩa dùng một lần được cung cấp tại các cửa hàng như một phần của các biện pháp giảm rác thải nhựa vào ngày 24. Sau sự...
Top