số liệu cập nhật cao nhất

  1. yuri

    Covid-19 "Làn sóng lây nhiễm thứ 3 rõ ràng". Lần đầu tiên Tokyo có hơn 350 người nhiễm mới sau 3 tháng

    Vào ngày 12, số người nhiễm vi rút corona mới được xác nhận là 1662 người mới trên toàn quốc, vượt qua con số cao nhất là 1607 người vào ngày 7 tháng 8. Sự lan rộng ở các khu vực đô thị là dễ thấy, với 393 người ở Tokyo, 231 người ở Osaka và 147 người ở Kanagawa. Ngoài ra, số người ở Hokkaido đã...
Top