số người lây nhiễm mới

  1. yuri

    Covid-19 Vào ngày 5, có 9 người chết, 1048 người nhiễm mới được xác nhận

    Vào ngày 5, có 1048 người được công bố nhiễm trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 8, số lượng người lây nhiễm hàng ngày vượt quá 1000 người. Ngoài ra, có tổng cộng 9 người tử vong, 2 người ở phủ Osaka, 2 người ở Tokyo, 1 người ở tỉnh Saitama, 1 người ở tỉnh Okayama, 1 người ở...
Top