số người lây nhiễm mới

  1. yuri

    Covid-19 Ngày 5 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 980 người nhiễm mới corona trên toàn quốc. 3 ngày liên tiếp số người nhiễm bệnh ở mức dưới 1000 người

    Vào ngày 5, có 980 người nhiễm mới virus corona trên toàn quốc. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số người giảm xuống dưới 1000 người và là ngày thứ Ba đầu tiên trong bảy tháng kể từ ngày 2 tháng 3. Theo tỉnh, Osaka có số lượng người nhiễm mới cao nhất ở Nhật Bản là 176 người, Kanagawa 77 người và...
  2. yuri

    Covid-19 Vào ngày 5, có 9 người chết, 1048 người nhiễm mới được xác nhận

    Vào ngày 5, có 1048 người được công bố nhiễm trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 8, số lượng người lây nhiễm hàng ngày vượt quá 1000 người. Ngoài ra, có tổng cộng 9 người tử vong, 2 người ở phủ Osaka, 2 người ở Tokyo, 1 người ở tỉnh Saitama, 1 người ở tỉnh Okayama, 1 người ở...
Top