sổ tài khoản ngân hàng

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Ngân hàng Mitsubishi UFJ tính phí cho sổ tài khoản ngân hàng , 550 yên hàng năm cho các tài khoản mở từ tháng 4.

    Ngân hàng Mitsubishi UFJ chính thức thông báo vào ngày 18 rằng phía ngân hàng sẽ thu phí phát hành sổ tài khoản ngân hàng hàng năm là 550 yên cho những người gửi tiền mở tài khoản mới sau ngày 1 tháng 4. Ngân hàng khuyến khích người dùng sử dụng các giao dịch Internet, đồng thời hạn chế chi phí...
Top