sống một mình

  1. yuri

    Người Nhật Lý do không chỉ là cái chết cô đơn, tại sao vấn đề của "đàn ông sống một mình" ngày càng trở nên nghiêm trọng

    Hiện nay, số lượng hộ gia đình lớn nhất ở Nhật Bản không phải là gia đình gồm hai vợ chồng và con cái, mà là những người sống một mình. Đặc biệt trong những năm gần đây, số hộ độc thân từ 65 tuổi trở lên ngày càng tăng. Lý do tại sao nhà xã hội học Junya Tsutsui nói, "vấn đề nghiêm trọng nhất là...
Top